BON APART | Organisatie

Bestuur

Naam Functie
Jo van Horen Voorzitter                          077-3073511
John Smedts Vice Voorzitter
Lot Koopmans Penningmeester                       077 - 3075254
Jan de Bruijn Secretaris  /notulist             
Dre Lenders Muziek commissie
   

Dirigent

Naam
Bert Ramakers
 

Commissies

Muziek Commisie

Naam Functie
 Ton Verlinden  Bariton
Arno Wilms Tenor 2
Wim Joosten Tenor 2
Dre Lenders Tenor 1
Bert Ramakers Dirigent

Muzikale Begeleiding

 Naam

Arno Wilms                                                             Gitaar,Banjo

Wim Joosten                                                          Tamboerijn

Ad Hoeks                                                                Aambeeld, Cajun
Anja Theelen                                                          Piano

Ontspanning Commissie

Naam
Jan de Bruijn
Dre Lenders

AGENDA

Op dit moment is er nog geen concert gepland.

LEDEN LOGIN

Volg BON APART ook via